Iye nomurume wake varikunhanzviwa nenyoka muviri wese vakashama, kusara vatsemukira kuita maronda. Nyoka iyi hapana pairikusiya kunhanzva muviri wese. Irikuti kana yapedza kunhanzva irikubva yarutsa mari zhinji….

Receive Zvinopisa audio every Tuesday as soon as you join +263787876754 WhatsApp group