SANGANO reUnited Nations Children’s Emergency Fund (Unicef) rinoti vana 68 000 munyika yose vakawana ma-protection services mugore ra2022 mushure mekusangana nematambudziko akasiyana anosanganisira mhirizhonga pamwe nekushungurudzwa.

Mugwaro rakaburitswa rinonzi “Child protection: Let children grow safe”, Unicef yakati vana vakawanda muZimbabwe vari kuramba vachitambura nezvirwere zvakasiyana siyana.

Muna 2022, Unicef nevamwe vayaishanda navo vakaisa vatariri vematare edzimhosva mumatunhu gumi nemana uye vakadzidzisa vashandi vemunharaunda vanochengeta vana, izvo zvakaita kuti vana 68 000 vawane rubatsiro rwekuchengetedzeka, kusanganisira vana 7 000 vakaremara.